Anasayfa
RSSMOBİL
E-Tebligat Uygulamasında Yeni Gelişme

E-Tebligat Uygulamasında Yeni Gelişme

Ekonomi

Elektronik tebligat (e-tebligat) uygulamasının başlama tarihinin 1 Ocak 2016'dan 1 Nisan 2016'ya uzatıldığı açıklandı. Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’nın Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair...

Elektronik tebligat (e-tebligat) uygulamasının başlama tarihinin 1 Ocak 2016'dan 1 Nisan 2016'ya uzatıldığı açıklandı.

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’nın Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğe göre; e-tebligat sistemini kullanmak zorunda olan kurumlar vergisi mükellefleri, elektronik tebligat talep bildirimini 1 Ocak 2016 tarihinde değil 1 Nisan 2016 tarihinde başlayacak. Nevşehir İl Defterdarı Hatice İşcen Ercoşman yaptığı açıklamada, tebligatın elektronik ortamda yapılması ile ilgili uygulamanın başlama tarihi olarak belirlenen 01 Ocak 2016 tarihinin, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nca yayınlanan 467 seri nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 01 Nisan 2016 tarihine kadar uzatıldığını belirtti.

Defterdar Ercoşman, şöyle dedi: “213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 257. maddesi ile Maliye Bakanlığına tanınan yetkiye istinaden Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken evraka ilişkin tebligatın elektronik ortamda yapılmasının sağlanması amacıyla yeni düzenleme yapıldı. Yapılan düzenlemelerin usul ve esasları ise 27 Ağustos 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 456 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile açıklandı. Elektronik tebliğ amacı vergi dairelerince düzenlenen ve muhataplarına 213 sayılı Kanun hükümlerine göre tebliği gereken evrakın, Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığıyla elektronik ortamda tebliğ edilmesidir. E-tebligatın Kurumlar Vergisi mükelleflerine, ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar (kazançları basit usulde tespit edilenlerle gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç) zorunludur. Kendilerine e-tebligat yapılmasını isteyenlere isteğe bağlı olarak e-tebligat yapılacaktır.” CİHAN

Kaynak: CHA

Ekleme Tarihi: 04.01.2016 10:56, Son Güncelleme: 05.01.2016 11:03

Tüm Haberleri

Diğer Ekonomi Haberleri


© Tüm Hakları Saklıdır. Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.