Anasayfa
RSSMOBİL
Hz. Muhammed (S.A.V.) Miraca Nasıl Yükseldi?

Hz. Muhammed (S.A.V.) Miraca Nasıl Yükseldi?

Güncel

Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa Miraca Nasıl Yükseldi? Miraç Gecesinde Neler Oldu? Hangi ayetler gösterildi. Cennet. Cehennem. Namaz...

 

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Hz. Peygamberimizin Mirac Gecesini Anlattı...

Hz. Muhammed'in (SAV) Miraca nasıl çıktı?

Miraç Kandili, Hazreti Peygamberin Mekke'den Kudüs'e ve Kudüs'ten de göğün üst tabakalarına, arşa ve semaya yaptığı yürüyüştür. Daha doğrusu Mekke'den Kudüs'e kadar olan gece yürüyüşüne 'İsra' diyoruz. Bundan Kudüs'ten sonraki bölümüne ise 'Miraç', yükselme diyoruz. Bu Mekke'de zulümlerden dolayı hayli daralmış; eşini kaybetmiş, amcasını yitirmiş olan Hz. Peygamber'e yüce Allah (CC) tarafından verilen bir tesellidir. Çünkü hiçbir peygamber miracı bu şekilde yaşayamamıştır. Hiçbir insana, hiçbir faniye böyle bir miraç nasip olmamış, sadece Hz. Peygamber'e nasip olmuştur. Miraç sadece bir hayal dünyasından, bir mana ikliminden ibaret bir yürüyüş değil, aynı zamanda fiziki bir yürüyüştür. Fiziki bir kaldırılış, beden ve ruhla beraber göğe doğru yükseliştir. Beden ve ruhla beraber... bu en büyük mucizelerden biridir. Basit bir mesele değildir...

Hz. Peygamber'in rüyasında gerçekleşmiş olabileceği yönünde fikir beyan edenler var... 
Çok yönden sakat ve anlamsız bir tartışmadır. Hz. Peygamber Mekke'ye geri geldiğinde yer yerinden oynadı. Peygamberimiz sadece ruhuyla ya da hayal aleminde bu yolculuğu gerçekleştirseydi, Mekkeliler itiraz etmezlerdi. Hayale kim itiraz edebilir, manevi bir yürüyüşe kim itiraz edebilir. Rüyaya kim, ne diyebilir... Miraç Hz. Peygamber'e; sen yalnız değilsin, terk edilmedin, benimle berabersin mesajı veriyor. Hem Mekke'de hem de Hicret'ten sonra Medine'de yaşayacağı zorluklar için bir tesellidir. Onu manen hazırlamadır.

NELERLE KARŞILAŞTI? 
Hz. Peygamber Miraç'tan döndüğünde nasıl bir ruh haline gelmiştir? 
Hz. Peygamber'in Miraç'tan sonra hiç kahkahayla gülmediği söylenir.

Hz. Peygamber nelerle karşılaşıyor bu yolculuk esnasında? 
Miraç manevi bir yolculuk, maddi yolculuğun ötesinde... Birçok manzara da var tabii... Hz. Musa ile de karşılaşıyor Peygamberimiz, Hz. İbrahim'le de görüşüyor. Bütün peygamberler Hz. Muhammed'e gıptayla bakıyor. Çünkü onlar neticede ölümden sonra o makama yükseldiler, ama Rasulüllah hayattayken geri döneceğini bilerek gitti oraya! Bu çok önemli bir nokta. Orada tüm peygamberlere imamlık yapması da çok önemli. Niye Mekke'den Kudüs'e gidiyor. Herhangi başka bir yere de gidilebilirdi belki... Kudüs birçok dinin merkezi biliyorsunuz. Orada Peygamber Efendimiz ben 'Kudüs'ün de Peygamberi'yim demiş oluyor. Yani tümünü kuşatıyor. Damgasını vuruyor tabiri caizse. Onun için bir hadisinde "Musa bugün hayatta olsaydı, bana uymaktan başka çaresi olmazdı." buyuruyor. Bu, "Ben bütün peygamberlerin davetini birleştirdim" anlamına da geliyor tabi. İslam tüm dinlerin bir özetidir aslında. Hz Musa'nın da Hz İsa'nın da tebliğlerinin, vahiylerinin tümünün özeti Hz Peygamber'in vahiylerinde ve hayatında mevcuttur. Bu açıdan orada namaz kıldırması önemlidir. 

Beş vakit namaz da orada farz kılınıyor değil mi? 
Hem beş vakit namaz hem de cuma namazı orada farz kılındı. Cuma namazı orada farz kılınıyor, ama Mekke'de kılınamıyor çünkü güvenlik ortamı yok. Müslümanlar eğer namazı kılacak olurlarsa toptan imha edilebilirler. Hz. Peygamber cuma namazını kılmıyor, kılamıyor daha doğrusu. Abluka var, işkence var, zulüm var. Ancak Medine'ye hicret eden sahabesine emrediyor ve İslam tarihinde ilk kılınan cuma namazı da sahabenin kıldırdığı cuma namazı oluyor. İlk cuma namazı Ranuna adlı bir köyde, Peygamber Efendimizin olağanüstü elçisi, tabiri caizse büyükelçisi, Hz. Musab bin Umeyr tarafından kıldırılmıştır. Medine'yi Peygamber efendimize hazırlayan kişidir de aynı zamanda ve Uhud savaşında şehit olmuştur. 

HZ. MUHAMMED'İN DUYDUĞU KOKU 
Miraç'tan dönüş yolunda Hz. Muhammed (SAV) güzel bir koku duyuyor, kendisine bir mezar gösteriliyor... 

Firavun döneminde yaşamış sadık bir mümine kadın Maşita. Aynı Hz. Asiye gibi. Çocuklarıyla beraber Firavun'a direndiği için şehit edilen bir kadın... Onun ve ailesinin mezarını semaya kazınmış olarak görüyor Hz. Muhammed (SAV). O güzel kokuyu sorduğunda, Cebrail (as) Maşita'yı anlatıyor. Bir kadının Firavun'u nasıl dize getirdiğini dair çok güzel bir örnektir. O kadar önemli bir kadın ki, mezarı 'miraç' yolunda... Daha doğrusu Hz. Muhammed (SAV) bu olayı bilsin diye oradan götürülüyor. Dinin öncüsü bir insan değil, peygamber değil bu kadın, ama herhangi sıradan bir insanın Allah katında ne kadar yükselebileceğini anlatıyor.

Hz İbrahim', Hz Peygember'e insanların ağaç dikmesini vasiyet ediyor? 
Tabi burada kastedilen maddi bir ağaç dikme değil, evlat yetiştirme, çocuk yetiştirme, doğru filiz verebilme, doğru ürün atabilme de bunun içerisindedir, ama Hz. Ömer'in, "Kıyamet kopacağını duysam ve elimde bir ağaç olsa, kıyamet kopmadan önce mutlaka onu dikerdim!" sözü de kainatın ekolojik dengesinin önemine işarettir ve tabi iklimini bozduğumuz dünyada bize ders olacak bir sözdür. Bunlar, Ağaç madden de çok önemli bir şeydir yani! 
Hz. Muhammed (SAV) cehennemi de görüyor, değil mi? 
Cennet ve cehennem gösteriliyor kendisine evet. Cennet ve cehennem şu anda var, ama boş. Boştan kasıt insanlar cennet ve cehenneme fiziki olarak girmiş değiller. Peki nedir orada Hz. Muhammed'e (SAV) gösterilen manzaralar? Belki de ilerde cennet ve cehennemde olacak sahnelerdir. Hz. Peygamber orada cennete baktım, cehenneme baktım derken kendine gösterildiği kadarına bakıyor tabi. Tümünü dolaşmak zaten mümkün değil. Oradan bir enstantane diyebiliriz. Bir başka ihtimal de kabir aleminde çekilen azap ve sıkıntıyı görmüş, manevi olarak hissetmiş olabilir Hz. Peygamber. Hakikaten dehşetli manzaralar gösteriliyor kendisine... Her Müslüman kendini hesaba çekip, onları düşünmesi lazım.. Tabi dediğim gibi oradaki görüntülerin sembolik anlamı var. Orayı bilmek ayrı, görmek ayrı. Hz İbrahim, "Yarabbi ölülerini nasıl dirilteceğini göster bana" diyor. O da gözle müşahede etmiş oluyor. Buradaki çok önemli nokta Hz. Muhammed'in (SAV) böyle bir talebi olmamıştır. Hz. Musa (AS) "Yarabbi bana kendini göster" diyor. Allah (cc) "Beni göremezsin" buyuruyor. Bu talebin olması haşa peygamberleri küçültmez. Onlar kavimlerine daha etkili anlatabilmek için bu tür müşahedeleri istemişlerdir, ama Hz Peygamber'in böyle bir beklentisi yok tam aksi O'na bir lütuf olarak veriliyor. Bu 'son elçi'ye verilen bir lütuftur. 


Nihat Hatipoğlu'nun okunmasını önerdiği özel dualar 

PEYGAMBERİMİZ'İN KIZI HZ. FATIMA'YA FAKİRLİĞE KARŞI ÖĞRETTİĞİ DUA 
Ey 7 kat göğün ve büyük arşın sahibi olan Allahım! Bizim Rabbimiz! Her şeyin Rabbı olan Yüce Allah! Ey Tevrat'ı, İncil'i ve Kur'an-ı Kerim'i indiren, taneyi ve çekirdeği yarıp çıkaran Yüce Rabbım! Alnından tutup hesaba çekeceğin her şeyin şerrinden sana sığınırım Ya Rabbi! Sen öyle Evvelsin ki, senden evvel hiç kimse yoktur. Sen öyle Ahirsin ki, senden sonra hiçbir şey yoktur. Sen öylesine açıkta ve görünürsün ki, senin üzerine hiçbir şey yoktur. Sen öylesine sır ve gizlisin ki, senin önünde hiçbir şey yoktur. Ya Rabbi! Benim borcumu ödememi ve fakirliğimi gidermemi nasip eyle! 

EBUL VEFA HZ.'NİN DUASI 
Ya Allah! 
Dünya ve ahirette karşılaşacağım her bir korku için 'lailaheillallah' ı, 
Her keder ve üzüntü için 'maşa'allah'ı, 
Her bir nimet için 'elhamdulillah'ı, 
Hayret verici her şey için 'subhanallah'ı, 
Her bir günah için 'estağfirullah'ı, 
Her darlık için 'hasbiyallah'ı, 
Her musibet için 'inna lillahi ve inna ileyhi raciun'u, 
Her bir kaza ve kader için 'tevekkeltu alellah'ı 
Her bir itaat ve isyan hareketi için 'la havle vela guvvete illa billahil aliyyul aziim'i, hazırladım. 
Ey Rabbım! Bize arttır da eksiltme, bizi şereflendir de hor ve hakir kılma, bize ver de mahrum bırakma, bizi seç de üzerimize ihtiyar etme. 
Bizden razı oluver bizden kabul eyle. Ey Kerem sahibi! Ey esirgeyenlerin en merhametlisi! Duamı kabul eyle. Hamd alemlerin Rabbın'a mahsustur.

ÖZLÜ BİR DUA 
Ya Rabbi! 
Eğer imanıma bir şüphe girmiş ben de ondan tövbe etmemişsem ihlasla derim ki : Allah'tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah'ın Resulüdür. 
Ya Rabbi!
Eğer bilmeden Müslümanlığıma küfür karıştırmışsam, derim ki: Allah birdir, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah'ın Resulüdür. 
Ya Rabbi! 
Eğer Allah'ı birlememe şirk girmişse, ben de bunun farkında değilsem ihlasla derim ki: Allah'tan başka ilah yoktur, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah'ın Resulüdür. 
Ya Rabbi!
Eğer bilmeden seni tanımamda yanlışım varsa derim ki: Allah'tan başka ilah yoktur, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah'ın Resulüdür. 
Ya Rabbi! 
Eğer bilmeden amelime riya ve kendimi beğenme duyguları karışmışsa derim ki: Allah'tan başka ilah yoktur, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah'ın Resulüdür. 
Ya Rabbi! 
Eğer farkında olmadan kalbime küçük ve büyük günahların fitnesi girmişse derim ki: Allah bir, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah'ın Resulüdür.
Ya Rabbi! 
İmanımı gönülden tazeleyerek, ihlasla derim ki: Allah'tan başka ilah yoktur, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah'ın Resulüdür. 
Ey diri olan! 
Ey ebedi var olan! 
Ey izzet ve ikram sahibi olan! 
Ey gücün, şerefin ve büyüklüğün sahibi olan Allah'ım! 
Halimi düzelt, işlerimi güzelleştir, beni bela ve fakirliğin acılarından koru, düşmanların şerrinden, şeytanın aldatmasından, nefsin arzularından, saptıranların saptırmasından beni koru ey Rabbim! 
Ya Rabbi! 
Beni çok ibadet eden salihlerden ve şükreden zenginlerden eyle… dini ve dünyevi bütün işlerimi düzene koy. Hayırlı nimetlerimi sonuna erdir. 
Ya Rabbi! 
Ömrümün son zamanlarında, ölüm anında kalbimi ve dilimi imanla doldur. Bana son anda; şehadet ederim ki, Allah birdir ve yine şehadet ederim ki, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) O'nun elçisidir demeyi nasip et. 

Ekleme Tarihi: 16.06.2012 02:41, Son Güncelleme: 16.06.2012 08:21

Diğer Güncel Haberleri


VİDEOLAR
FOTO GALERİLER
SON HABERLER
E-POSTA LİSTESİ
© Tüm Hakları Saklıdır. Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.