Anasayfa
RSSMOBİL
Kamu Yatırım Projeleri

Kamu Yatırım Projeleri

Ekonomi

2014 Yılı Yatırım Programı'na, Kalkınma Bakanı onayı ve YPK'nın kararına bağlı olarak alınacak projelerin maliyet tutarı iki katına çıkarıldı- Yeni yatırım programına, yıl içinde proje alınmasıyla ilgili taleplerden, maliyeti 100 milyon liraya kadar olanlar Kalkınma Bakanının onayıyla, maliyeti 100 milyon liranın üzerindekiler ise YPK tarafından karara bağlanacak- Mahalli idarelerin dış kredili projelerinin belirlenmesinde, borç stoku limitleri içinde kalınması esas olacak

2014 Yılı Yatırım Programı'na, yıl içinde proje alınmasıyla ilgili talepler konusunda Kalkınma Bakanının onayına ve Yüksek Planlama Kurulunun (YPK) kararına bağlı projelerin maliyet tutarı iki katına çıkarıldı.

Yeni yatırım programına göre maliyeti 100 milyon liraya kadar olan kamu yatırımları Kalkınma Bakanının onayına, maliyeti 100 milyon liranın üzerinde olanlar ise YPK'nın kararına bağlı olacak.

"2014 Yılı Programı" ile "2014 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar"ın kabulüne ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karar, 5108 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli bazı cetvellerde belirtilen kuruluşlar ile özelleştirme kapsamındaki kuruluşları (kamu payı yüzde 50'nin üzerinde olanlar), kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarını, İller Bankasını, fon idarelerini, mahalli idareler ve diğer kamu kuruluşlarını kapsıyor.

Karara göre, yatırım programına yıl içinde proje alınmasıyla ilgili taleplerden maliyeti 100 milyon liraya kadar olanlar veya maliyetine bakılmaksızın 100 milyon liraya kadar harcama ile yılı içinde tamamlanacak olanlar, Kalkınma Bakanının onayıyla; maliyeti 100 milyon liranın üzerindekiler ise YPK tarafından karara bağlanacak. Bir önceki programda söz konusu proje maliyeti tutarı, 50 milyon lira olarak belirlenmişti.

Yatırım programından proje çıkarılmasıyla ilgili taleplerden maliyeti 100 milyon liraya kadar olanlar yine Kalkınma Bakanının onanıyla, 100 milyon liradan fazla olanlar ise YPK tarafından sonuçlandırılacak.

İhale edilmiş projelerin sözleşme bedelinde (ihale bedeli) fiyat ve kur değişikliğinden kaynaklı artış ile anahtar teslim götürü bedel ihale edilen işlerde sözleşme bedelinin toplamda yüzde 10'una, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen işlerde toplamda yüzde 20'sine kadar iş artışından kaynaklanan proje maliyet değişiklikleri, Kalkınma Bakanlığına bilgi vermek kaydıyla, kuruluşun bağlı ya da ilgili olduğu bakanın, üniversitelerde rektörün, diğer kurumlarda kurum üst yöneticisinin onayıyla yapılacak. Söz konusu oranların üzerindeki iş artışından kaynaklanan proje maliyet değişikliklerinden proje maliyeti 250 milyon liranın altında olanlar için Kalkınma Bakanının onayı, üzerinde olanlar YPK'nın kararı şart olacak.

Kamu kuruluşları, 2014-2016 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'daki (OVP) hedef, politika ve öncelikleri dikkate alarak proje düzeyinde 3 yıllık yatırım programı hazırlayacak ve bunları 2014 Temmuz ayı sonuna kadar Kalkınma Bakanlığına gönderecek.

Mahalli idarelerin (il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik ve idareler) dış kredili projelerinin belirlenmesinde, borç stoku limitleri içinde kalınması esas olacak.

Bu arada, kararla 50 ili kapsayan "kalkınmada öncelikli bölgeler" listesi de yayımlandı.

Kaynak: AA

Ekleme Tarihi: 25.10.2013 15:15

Tüm Haberleri

Diğer Ekonomi Haberleri


VİDEOLAR
FOTO GALERİLER
SON HABERLER
E-POSTA LİSTESİ
© Tüm Hakları Saklıdır. Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.