Anasayfa
RSSMOBİL
Öğretmenlik Başvurusu İçin İstenilen Belgeler

Öğretmenlik Başvurusu İçin İstenilen Belgeler

Eğitim

Öğretmen atama sonuçları bugün MDEB tarafından açıklandı.Öğretmenliğe atanan 40 Bin kişinin göreve başlaması için bazı belgeler istenmektedir. İşte istenilen belgeler.

ATAMALARIN DUYURULMASI, TEBLİGAT VE GÖREVE BAŞLAMA

1.Bilgisayar   ortamında   gerçekleştirilen   atama   sonuçları,   atamaların   yapıldığı   tarihte

Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

2.Atama kararnameleri, il millî eğitim müdürlüklerine internet ortamında gönderilecektir. Ataması yapılanların başvuruda belirtikleri elektronik posta adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik ortamda tebligat yapılacaktır.

3.Tebligat  yapılan  sözleşmeli  öğretmenler,  bulundukları  eğitim  kurumu  müdürlüklerine dilekçe ile başvurarak sözleşmelerinin feshini isteyeceklerdir. Sözleşme feshinin istenmesi hâlinde bulundukları eğitim kurumu müdürlüklerince göreve başlama esnasında gerekli olan ve hâlen geçerliliği bulunan belgelerin birer örneği, ataması yapılan öğretmenlerin dosyalarında bırakılmak kaydıyla asılları öğretmene teslim edilecek, dosyaları da en kısa sürede atandıkları il millî eğitim müdürlüğüne gönderilecektir.

4.Ataması yapılanlar, aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine başvurarak göreve başlama talebinde bulunacaklardır. İstenilen belgeleri tam olarak ibraz edenler göreve başlatılacak, belgelerinde eksiklik görülenler ya da belgeleri eksikolanlar göreve başlatılmayacaktır.

5.Tebligatı  beklemeksizin göreve  başlamak  isteyen  öğretmen  adayları,  atandıkları  il  millî eğitim müdürlüklerine istenilen belgelerle başvurmak suretiyle göreve başlayabileceklerdir.

6.Elektronik Başvuru Formundaki beyanları ile ibraz ettikleri belgeler İl Millî Müdürlüklerince değerlendirilecektir. Göreve başlatılmasına engel hali bulunmayanlar göreve başlatılacak, göreve başlatılmasında  tereddüde  düşülenler  ise  değerlendirilmek  üzere  İnsan  Kaynakları  Genel Müdürlüğüne Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Grup Başkanlığına bildirilecektir.

7.Sabıka sorgulama belgesinde Adli sicil kaydı vardır ibaresi bulunanlara ait sabıka sorgulama belgesi ile buna ilişkin mahkeme kararı temin edilerek İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Grup Başkanlığına gönderilecektir. Bu adaylar hakkında Bakanlıkta oluşturulan Sicil Kaydını İnceleme Komisyonunun vereceği karar doğrultusunda işlem yapılacaktır.

8.Başvurusunda sağlık  durumu  yönünden  görev  yapmasına  engel  bir  durumu  olmadığını beyan etmekle birlikte göreve başlama esnasında sağlık durumunun, öğretmenlik görevini yapmasına engel oluşturacağı hususunda tereddüt oluşması hâlinde aday göreve başlatılmayıp yurdun her bölgesinde ve iklim şartlarında öğretmenlik yapabileceğine ilişkin tam teşekküllü hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu istenecektir.

9.Adaylar, Bakanlığımızca Eylül ayı içerisinde   uyum eğitimine alınacaklarından bu eğitim başlamadan önce göreve başlama hususunda gerekli özeni göstereceklerdir.

Göreve Başlamada İstenecek Belgeler

-Öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında;

1.Başvuru esnasında istenilen belgeler,

2.Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (2 adet),

3.Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir.),

4.Elektronik Başvuru Formu’nun onaylı örneği,

5.Millî   sporcular,   yukarıdaki   belgelerin   yanında   elektronik   ortamda   beyan   ettikleri

12/05/2011 tarihli ve 27932 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 12/05/2011 tarihi ve sonrasında düzenlenen/denklik işlemleri yapılan millî sporcu belgesi/belgeleri veya kurumca onaylı örneği,

6.Başvuru  esnasında  Pedagojik  Formasyon  Belgesi  yerine  resmî  yazı  ibraz  edenlerden

Pedagojik Formasyon Belgesi istenecektir.

I. GÖREVE BAŞLAMAYANLAR HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLER

Öğretmen olarak ataması yapılanlardan başvurusunda belirtilen elektronik posta Adresine

7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik posta yoluyla tebligat yapıldığı hâlde yasal süre içinde göreve başlamayanların atamaları 657 sayılı Kanunun 62 ve 63 üncü maddeleri kapsamında iptal edilecektir. Bu durumda olanlar, atandıkları tarihten itibaren 1 (bir) yıl geçmeden öğretmenliğe yeniden atanmak üzere başvuramayacaklardır.

Öğretmen adaylarının başvuruları ve atamaları Ek-1   Atama Takviminde belirtilen süreler içerisinde yapılacaktır.

Ekleme Tarihi: 09.09.2013 17:34, Son Güncelleme: 09.09.2013 17:34

Diğer Eğitim Haberleri
© Tüm Hakları Saklıdır. Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.