Osmanlı Tarihi Yeniden Yazıldı

Osmanlı Tarihi Yeniden Yazıldı

Osmanlı devletinin tarihi, son veri ve kaynaklar eşliğinde yeniden yazıldı. Tarihçi Ömer Faruk Yılmaz tarafından 12 yılda tamamlanan ‘Osman Bey’den Sultan Vahidüddin Han’a Osmanlı Tarihi’ isimli 6 ciltlik 3 bin 304 sayfalık eserde, arşiv...

Osmanlı devletinin tarihi, son veri ve kaynaklar eşliğinde yeniden yazıldı. Tarihçi Ömer Faruk Yılmaz tarafından 12 yılda tamamlanan ‘Osman Bey’den Sultan Vahidüddin Han’a Osmanlı Tarihi’ isimli 6 ciltlik 3 bin 304 sayfalık eserde, arşiv vesîkaları, gravür, resim, fotoğraf ve haritalar yer alıyor.

Çamlıca Basım Yayın'dan çıkan eserde, Osmanlı’nın siyâsî, askerî, iktisâdî ve ictimâî târihi, yabancı devletlerle olan münâsebetleri önemli yer tutuyor. Bunun yanında başta padişahlar ve valide sultanlar olmak üzere hanedan mensuplarının ve bazı mühim devlet erkânının hayatları, şahsiyetleri ve hizmetlerine kaynaklar ışığında yer veriliyor.

Eserin en önemli hususiyetlerinden biri de, her yaştan okuyucunun kolay anlaması ve akılda tutabilmesi için çaba sarf edilmiş olması. Bunun için bir taraftan metne uygun tarihi menkıbelere yer verilirken, diğer taraftan da 3304 sayfalık eser arşiv vesîkaları, gravürler, resimler, fotoğraflar ve haritalarla da zenginleştiriliyor.

Ömer Faruk Yılmaz, Osmanlı devleti ve kurduğu medeniyetle ilgili şu açıklamayı yaptı: "Devlet-i Aliyye-i Osmâniye, dünyâ târihindeki en büyük devletlerden biridir ve aynı zamanda muazzam bir medeniyetin de kurucusu ve en mühim temsilcisidir. Onu bilmek, onun tarihini yazmak; neredeyse dünyayı bilmek ve dünya tarihini yazmakla eşdeğerdir. Bugün, bir zamanlar Osmanlı’nın hüküm sürdüğü topraklar üzerinde, 40'tan fazla ülke vardır ve bu ülkelerde 400 yüz milyondan fazla insan yaşamaktadır."

Osmanlı devletini anlayabilmenin, onun yalnız siyasi ve askerî tarihini bilmekle mümkün olmadığını kaydeden Yılmaz, "Hattâ, onun ictimâî, iktisâdî, hukûkî ve idârî teşkilâtını anlamak; dinî, tasavvufî, ilmî ve fikrî hususiyetlerini öğrenmek, öncelikle şarttır. Günümüzde maalesef Osmanlı Devleti hakkında bilinenler, bilinmeyenlere nispetle çok azdır." dedi.

ESERDE NELER VAR?

Eser şu bölümlerden oluşuyor: "Osmanlıların, Anadolu Selçuklu devletinin son devrinde bir uç beyliği olarak tarih sahnesine çıkışı… Söğüt'ten üç kıtaya yayılan Osmanlı devletinin kuruluşunu hazırlayan sebepler... Uç beyliğinden cihan devletine muhteşem bir medeniyetin tarihi... Osmanlı padişahları ve valide sultanların hayatı, şahsiyetleri ve hayır hizmetleri… Her padişah devrinin meşhur devlet ve ilim adamları... Yabancı devletlerle olan münasebetler... Altı asır boyunca günümüzde kırktan fazla devletin kurulduğu coğrafyaya hükmeden, çeşitli dil, din, ırk ve mezhepten insanları huzur içinde yöneten, İslam adalet ve medeniyetini zirvede yaşatan Osmanlı devletinin mufassal tarihi…"

Osmanlı Tarihi Yeniden Yazıldı

Osmanlı Tarihi Yeniden Yazıldı

KAYNAK: CHA

HABERE YORUM KAT