Anasayfa
RSSMOBİL
Uzman Erbaş Adaylığı İçin Başvuru Süresi Uzatıldı!

Uzman Erbaş Adaylığı İçin Başvuru Süresi Uzatıldı!

Güncel

Uzman Erbaş Adaylık başvuru süresi 15 Ekim 2012 Saat: 09:00’a kadar uzatıldı. K.K.K. internet sitesinde Uzman Erbaş temini için iyileştirmeler yapıldığına dair bir yazı yayınlandı. Yazıda Uzman Erbaş maaşları da yer aldı.

İşte Kara Kuvvetleri Komutanlığı resmi internet sitesinden yapılan o açıklama:

 2013 yılından itibaren icra edilecek temin faaliyetlerinde başvuru önceliğine göre kontenjanın iki katı kadar aday (Her temin dönemi için kontenjan yaklaşık 2.000-2.500 olacağından, 4.000-5.000 aday) sınavlara çağrılacaktır. Her temin döneminde başvuru yapan yaklaşık 20.000 adaydan sınırlı sayıda aday sınavlara katılabilecektir. Bu nedenle; 2012 yılı ikinci dönem uzman erbaş temin faaliyeti, başvuran adayların tamamının çağrılacağı son temin faaliyetidir.

 

 

Uzman erbaş mevzuatında bazı değişiklikler yapılarak, temin sisteminde adayların lehine olacak şekilde iyileştirmeler sağlanmıştır. Tesis edilen yeni uygulama ile adaylara sunulan bazı olumlu gelişmeler ve sistemin işleyişine ait açıklamalar aşağıdadır.

 

1.      BAŞVURU VE SINAVLAR:

 

a.        2013 yılından itibaren başvurular her yıl 01 Ocak tarihinden itibaren alınmaya başlanacak ve son temin faaliyeti başvuru bitiş tarihine kadar devam edecektir. Başvurular, (takvim yılı içerisinde) adaya çağrı yapılıncaya kadar geçerli olacaktır. Yani adayların başvurusu (o takvim yılı için) sınava çağırılmadığı müddetçe bir sonraki temin için geçerli olacaktır. Yılın son temin faaliyetinde de çağrılmayan adaylar şartları taşımaları halinde yeni yılda tekrar başvuru yapabileceklerdir.

 

b.      Yıl içerisinde üç veya dört dönem uzman erbaş temin faaliyeti icra edilecektir.

 

c.        Kontenjanın sınırlı ve adayların başvuru önceliğine göre sınavlara çağrılacak olması nedeniyle; adayların en erken zamanda başvuru yapması ve kendilerine planlanan günde sınavlara iştirak etmesi çok önemlidir. Bazı adaylara (Özellikle son zamanda başvuru yapanlara) hiç sıra gelmeyebilecektir.

 

         ç.   Çağrı yapılan ve sınavlara katılmayan adayların ön başvuru işlemleri sonlandırılacak ve yeniden başvuru yapılması gerekecektir. Bu da adayın başvuru sırasının en sonuna geçmesine neden olacaktır.

 

d.        Takvim yılı sonunda yaşları sebebiyle haklarını kaybedecek olan adaylara; daha genç doğumlulara göre (Kendi doğumları içerisinde sıralanmak suretiyle) belirli oranda öncelik verilecektir.

 

e.        Adayların kayıt kabul işlemleri ve tüm sınavları (Yazılı sınav, mülakat, ön sağlık muayenesi ve FKYT.) bir günde tamamlanacaktır.

 

         f.    Sınavlar, ulaşım ve diğer ihtiyaçların daha kolay sağlandığı tek bir merkezde (K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığı Cebeci/Ankara) yapılacaktır.

 

         g. Sınav sonuçları, sınavlar sonrasında aynı gün içerisinde adaylara tebliğ edilecek ve başarılı olan adayların sağlık raporu işlemleri derhal başlatılacaktır.

 

ğ.    Tüm adaylar (Komando branşı dâhil.) için tek bir FKYT puan tablosu kullanılacaktır.

 

h.    Sağlık kurulu muayenesi sonucunda “Uzman Erbaş Olur, Komando Olamaz veya Komando Olur, Paraşütle Atlayamaz” gibi rapor alan adayların  (sıralama puanlarının yeterli olması durumunda) hak kayıplarının önüne geçilecek şekilde gerekli mevzuat değişikliği yapılmıştır.

     Yani; komando branşına başvuran bir aday, “Komando Uzman Erbaş Olamaz, Uzman Erbaş Olur” raporu alır ise (sıralama puanının yeterli olması halinde) istediği başka bir branşta uzman erbaşlığa kaydırılacaktır.  

        

         ı.    Yapılan iyileştirmeler sonucunda; bir aday, sınava girdiği tarihten itibaren dört ay gibi kısa bir sürede uzman erbaşlığa nasbedilebilecek ve maaş almaya başlayacaktır. Bu sürenin bir aya indirilmesi yönünde kanun ve yönetmelik değişikliği çalışması yapılmaktadır.

 

 

2.      MEVZUAT DEĞİŞİKLİK ÇALIŞMALARI:

 

         a.   TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik sonucunda; sağlık kurulu muayenesi için adaylarda, komando branşı hariç “tam sağlam olma” şartı kaldırılmıştır. Böylece adayların daha kolay rapor almaları sağlanmış ve sağlık sebebiyle elenme oranı düşürülmüştür.

 

b.      Mevzuat değişikliği konusunda halen devam eden diğer çalışmalar:

 

               (1)    Diğer başvuru şartlarını haiz oldukları halde, YAŞ ve TERHİS YILI şartını birlikte sağlamadığı için başvuru yapamayan adayların mağduriyetinin giderilebilmesi maksadıyla terhisi üzerinden üç yıl geçmiş olma şartının kaldırılması,

 

               (2)    Sınavlarda başarılı olan ve sağlık kurulu muayenesi işlemleri olumlu sonuçlanan adayların, güvenlik soruşturması işlemlerinin sonuçlanması beklenmeden, kısa süre içerisinde temel kursa katılmalarının sağlanması.

 

3.      ÖZLÜK HAKLARI:

 

         Son yıllarda uzman erbaşların özlük haklarında da önemli iyileştirmeler yapılmıştır. Bu kapsamda;

 

a.      Mevcut uzman erbaş maaşları:

      Komando Uzm. erbaş        : 3.481,54 - 3.591,79 TL  ( Tehlike arz eden görevlerde çalışanlar hariç)

      Diğer Uzm. erbaş               : 2.051,96 TL

 

      Bu rakamlara eş ve çocuk yardımı dâhil edilmemiştir. Uzman erbaş maaşlarının daha da iyileştirilmesine yönelik çalışmalar halen devam etmektedir.

 

b.      Yaş sınırı nedeniyle Silahlı Kuvvetlerden ayrılacak olan uzman erbaşlardan; istekli olanların Milli Savunma Bakanlığı, MSB ANT Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında emekli aylığına hak kazandıkları tarihe kadar Devlet Memuru olarak istihdam edilmelerine imkân sağlanmıştır.

 

c.      Özlük hakları ile ilgili olarak devam eden diğer çalışmalar:

 

(1)         İç güvenlik bölgelerindeki görev süresinin düşürülmesi,

 

(2)         5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu ve 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun kapsamında görevlendirilen personele (Uzman Erbaşlar dâhil.) her gün için Orgeneral aylığının 1/10’u tutarında ödeme yapılması,

 

(3)         Uzman erbaşların öğrenim düzeyleri göz önüne alınarak, ilerleyebilecekleri derece ve kademelerin yeniden düzenlenmesi maksadıyla, 926 Sayılı TSK Personel Kanunu ve 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanunu’nda değişiklik yapılması,

 

(4)         926 Sayılı TSK Personel Kanunu’nda yapılacak değişiklik ile fazla mesai ücretinin ödenmesi,

 

(5)         926 Sayılı TSK Personel Kanunu ve 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanunu’nda yapılacak değişiklik ile uzman erbaşlara, astsubaylara verilen ek göstergelerin 2/3’ünün verilmesi ve derecelerine göre Silahlı Kuvvetler Hizmet Tazminatının ödenmesi,

 

(6)         Üç ay ve daha uzun süreli istirahat alan uzman erbaşların ilişiklerinin kesilmemesine yönelik mevzuat çalışmalarıdır.

Ekleme Tarihi: 10.10.2012 16:12, Son Güncelleme: 12.10.2012 18:12

Diğer Güncel Haberleri


© Tüm Hakları Saklıdır. Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.