Anasayfa
RSSMOBİL
Yetiştirme Yurtlarından Ayrılan Çocukların Akıbeti TBMM Gündeminde

Yetiştirme Yurtlarından Ayrılan Çocukların Akıbeti TBMM Gündeminde

Siyaset

CHP Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu, yetiştirme yurtlarından ayrılan çocukların sonrasında yaşadıkları sıkıntıların araştırılması amacıyla TBMM Başkanlığı'na önerge verdi.Serdal Kuyucuoğlu, yetiştirme yurtlarında 18 yaşına...

CHP Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu, yetiştirme yurtlarından ayrılan çocukların sonrasında yaşadıkları sıkıntıların araştırılması amacıyla TBMM Başkanlığı'na önerge verdi.

Serdal Kuyucuoğlu, yetiştirme yurtlarında 18 yaşına kadar koruma altına alınan çocukların, yurtlardan ayrıldıktan sonraki yaşamları ve yaşadıkları sorunlarda sosyal devlet ilkesi gereği, takip edilmesi gerektiğini hatırlatarak, adaletli bir gelir dağılımının olmadığı ülkede bu çocukların yetiştirme yurtlarında kalmak zorunda bırakılmalarının ailelerden çok devletin sorunu olduğunu vurguladı.

Yurtlarda kalan çocukların sadece barınma, beslenme ve giyim gibi ihtiyaçlarının giderilmesinin yeterli olmadığına işaret eden Kuyucuoğlu, şöyle konuştu: “Bu çocuklarımızın, pedagojik ve psikolojik gelişimleri, yeterli eğitim alıp alamadıkları, yeteneklerine göre doğru yönlendirmelerin yapılıp yapılmadığı, sosyal gelişimleri, toplumsal uyumları gibi özen gösterilmesi gereken daha bir çok durum söz konusudur. Aile sıcaklığının olabildiğince hissettirilmesi gereken çocuklarımız tek tipçi yetiştirme mantığından uzaklaştırılmalıdır. Bu kurumlarda görev yapan personelin özlük haklarında ve çalışma koşullarında yapılacak iyileştirmeler, psikolojik olarak çocuklara yansıyacaktır. Yine bu kurumlarda görev yapacak personel (sosyal çalışmacı, psikolog, sosyolog ve pedagog gibi) yeterli sayıda olmalı ve yardımcı personel için gerekli eğitim altyapısı mutlaka sağlanmalıdır. Bu çocukları sorunlu çocuklar gibi gören toplum algısı değiştirilmeli, bu hususta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı gerekli çalışmaları yapmalıdır. “

CHP’li Kuyucuoğlu, hayatlarında iki aşama bulunan yetiştirme yurdu çocuklarının ilk aşamasının, yurtta geçirdikleri süre olduğunu belirterek, ikinci aşamanın ise bu çocukların koruma kararları kaldırıldıktan sonraki, hayatın birçok gerçeği ile yüz yüze kaldıkları aşama olduğunu kaydetti. Çocukların artık gençlik evresine geçmiş, birçoğu yeniden ailelerinin ya da akrabalarının yanına dönmek zorunda kaldıklarını aktaran Kuyucuoğlu şöyle devam etti: “Bu aşamada çoğu zaman devlet bu çocuklarımızın üzerinden elini çekmekte, 3413 sayılı yasadan faydalanarak işe girebilenler şanslı sayılmaktadırlar. Ama ayrıldıktan sonra hem psikolojik anlamda hem de bir an önce iş bulup hayata adım atmakta zorlanmaktadırlar. 3413 sayılı yasanın uygulanmasında da birçok eksiklikler ve suistimaller mevcuttur. Yurttan ayrılan çocukların ne ölçüde ve ne kadar süren bir zaman süreci içerisinde bu yasadan yararlanarak işe yerleştirildikleri ve işe alımlarda bir ayrımcılık yapılıp yapılmadığı araştırılmalıdır. Yine diğer önemli bir sorun da reşit sayılmadan yetiştirme yurtları ile ilişikleri kesilen çocuklarımız bu yasa kapsamı dışında tutulmasıdır. Bu çocuklarımızın da mutlaka bu yasa kapsamında değerlendirilmeleri ve ilgili yasadaki bu hükmün kaldırılması gerekmektedir. Ayrıca koruma kararı kaldırılacak çocuklarımızın ayrılmadan önce bu sürece hazırlanmaları için gerekli eğitimlerin verilmesi, karşılaşabilecekleri sorunlarla ilgili desteğe tabi tutulmaları, hayata adaptasyonları açısından önemlidir."

YURTTAN AYRILAN ÇOCUKLARIN İSTİHDAM SAYISI ARTIRILMALI

CHP Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu, araştırma önergesinin sonunda şu talepte bulundu: “Ayrılan çocukların bir istihdam sağlanıncaya kadar geçen süre içerisinde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı İl Müdürlükleri’nce sosyal hayata hazırlanma, barınma ve iş sahibi olma aşamasına kadar destekleme ve izleme birimlerinin kurulması çocuklarımız açısından son derece önemlidir. Ayrılan çocuklarımızın aileleriyle iletişime geçilerek, ailelerin ve çocukların karşılıklı olarak birbirlerini kabulleri araştırılmalı ve bir sorun varsa mutlaka uzmanlar düzeyinde çözüm bulunmalıdır. Gerektiğinde tekrar kurum bakımının devamına karar verilebilmelidir. Kurumdan ayrılmış ve işe girmek için sıra bekleyen çocukların, özel sektörde istihdamı özendirilmeli, sektöre verilecek destekler geliştirilerek istihdam sayısının artırılması yoluna gidilmelidir.

Bu nedenlerle, yukarıda saydığımız birçok sorunla birlikte, koruma kararı kaldırılan çocuklarımızın daha sonraki yaşamlarında meydana gelebilecek sıkıntıların önlenmesi ve bu hususta yapılabileceklerin araştırılması amacıyla Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz."

CİHAN

Kaynak: CHA

Ekleme Tarihi: 26.01.2016 11:07, Son Güncelleme: 26.01.2016 11:08

Tüm Haberleri

Diğer Siyaset Haberleri


© Tüm Hakları Saklıdır. Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.