Anasayfa
RSSMOBİL
Yönetmelik Tartışmalarla Geldi

Yönetmelik Tartışmalarla Geldi

Ekonomi

Yönetmeliği’nin 5 Aralık 2009 tarihi itibariyle yürürlüğe girmesi bir dizi sektöre hareketlilik getirirken, konuyla ilgili tartışmalar da hız kazandı.

Bina Enerji Kimlik Belgesi ve merkezi ısıtma sistemini zorunlu kılan “Binalarda Enerji Performansı (BEP) Yönetmeliği’nin 5 Aralık 2009 tarihi itibariyle yürürlüğe girmesi bir dizi sektöre hareketlilik getirirken, konuyla ilgili tartışmalar da hız kazandı.


” Enerji Verimliliği Kanunu çerçevesinde Bayındırlık Bakanlığı tarafından çıkarılan Yönetmeliğin oluşmasına önemli katkı yaptıklarını belirten Türk Tesisat Mühendisleri Derneği (TTMD)Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Ünlü, “ Yönetmelik tam olarak uygulanır ve bu konuda kamuda, özelde herkes üzerine düşeni yaparsa Türkiye binalarda kullanılan enerjide en az yüzde 50 tasarruf yapacaktır. Biz iki bin mühendis üyesiyle en büyük sektör bazlı sivil toplum kuruluşu olarak yönetmeliğin hem takipçisi olacağız hem de uygulamaların hızlandırılması için de elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz” dedi.

-“İNŞAAT SEKTÖRÜ CANLANACAK, YENİ SEKTÖRLER ÇIKACAK”-

TTMD Başkanı Cafer Ünlü İstanbul’da Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç ve Hırant Kalataş’ın da katılıyla düzenlediği basın toplantısında, Yönetmeliğin uygulamasının zaman alacağını, ancak Türkiye’nin artık enerji verimliliği sağlama konusunda kaybedecek bir günü bile olmadığını söyledi. Ünlü “ Yönetmelik sayesinde inşaat başta olmak üzere bir dizi sektörde önemli bir hareketlenme gözlenecek. Özellikle ısı pompaları ve güneş toplama panelleri gibi enerji sektöründe iş yapan kuruluşlar için de çok canlı bir pazar ortaya çıkacak. Yalıtım sektörünün de önü açılacak ”diye konuştu. Ünlü, yönetmelikte teşviklerin eksik olduğunu, aynı zamanda yönetmeliğe uymama durumunda bir cezai müeyyide bulunmamasının da Kanundan gelen eksiklik olduğuna dikkat çekti.

-“TÜRKİYE’ DEKİ BİNALAR EN KÖTÜ NOT OLAN G’Yİ ANCAK ALIR”-

Cafer Ünlü, 1000 metrekarenin üzerindeki yeni binalar için zorunlu hale getirilen ve mevcut binalar için ise Mayıs 2017’ye kadar süre tanınan Enerji Kimlik Belgesi konusunu değerlendirirken de “ Şu an itibariyle Enerji Kimlik Belgesi verilse Türkiye’deki binaların yüzde 70-80’inden fazlası, en kötü not olan G notunu alırlar. Diğer enerji verimliliği uygulamaları yanı sıra yenilenebilir enerjiyi kullanan binaların A notu ile derecelendirildiği düşünülürse Türkiye’deki binaların durumu daha iyi anlaşılır” yorumunu yaptı.

-“TÜRKİYE JAPONYA’ NIN 4, YUNANİSTAN’IN 2 MİSLİ ENERJİ HARCIYOR”-

Cafer Ünlü, Türkiye’nin komşularına ve AB ülkelerine göre enerji savurganı bir ülke olduğu görüşünü savunarak “ Türkiye enerji yoğunluğunda Japonya’ya kıyasla tam dört kat daha fazla enerji harcıyor. OECD ortalamasının da iki katı bir rakama sahip. Enerji yoğunluğu ne kadar yükselirse o kadar kötü. Japonya’da bu oran yüzde 0.09, Yunanistan’da yüzde 20 ve OECD ortalaması da yüzde 0.19 iken, Türkiye yüzde 0.38 enerji yoğunluğu oranıyla dünyadaki en yüksek rakamlarından birine sahip” diye konuştu.

-“MODERN AVM’LER, ÇOK KATLI İŞ MERKEZLERİ, HASTANELER ENERJİ TÜKETİMİNİ ARTTIRDI”-


Cafer Ünlü, TTMD olarak yönetmeliğin uygulamaya geçmesinin, ülke ekonomisi ve sağlıklı çevre yaratılması açısından enerji verimliliğine önemli kazanımlar getirdiğine inandıklarını ve enerji verimliliğini üç lambadan birini söndür gibi algılamadıklarını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: “Enerjiyi verimli kullanmak derken biz hayat kalitesini ve konforu düşürmeden ve üretim kalitesini de arttıracak bir modelden söz ediyoruz. 2008 yılı itibariyle,tükettiğimiz enerjinin yüzde 80’ini ithal eden bir ülkeyiz. Ülkemizde tüketilen toplam enerjinin yüzde 36’sı ısıtma, soğutma ve aydınlatma amaçlı olarak binalarda kullanılıyor. Yeni binaların yapılması, hastaneler, çok katlı iş merkezleri ve büyük AVM’lerin yapılması binaların enerji tüketimindeki payını da iyice arttırdı. 28,3 milyon TEP (ton eşdeğeri petrol) tüketen binaların yıllık enerji maliyeti 14 milyar doları aşıyor. Yönetmelik tam anlamıyla uygulandığı takdirde binalarda enerji tüketimi en az yüzde 50 azalacaktır. Bunun parasal değeri ise yıllık 7 milyar dolar tasarruf demektir. Ayrıca sera gazı salımı da aynı oranda düşecektir. Mevcut durumumuzu değerlendirecek olursak, enerji savurganı ülke olduğumuz bir gerçek”.

“- MERKEZİ SİSTEM ZORUNLU,ISINDIĞIN KADAR ÖDE DÖNEMİ BAŞLIYOR”-

Mevcut ve yeni yapılacak konut, ticari ve hizmet amaçlı binalarda ısıtma, soğutma, elektrik, sıhhi sıcak su, aydınlatma konularında enerjiyi verimli kullanmayı ve yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanmayı içeren BEP Yönetmeliği ile uzun vadede binalarda enerji savurganlığının önlenmesinin hedeflendiğine dikkat çeken Ünlü, yeni dönemde 1000 metrekarenin üzerindeki binalarda merkezi sistemin zorunlu hale getirildiğine dikkat çekti. “Isındığın Kadar Öde” uygulamasını esas alan merkezi sistemin, 5 Aralık 2009 tarihinden sonra yapılacak olan ve kullanım alanı 1000 metrekareden büyük yeni binaları kapsadığını, mevcut binalarda ise daire sahiplerinin çoğunluk kararına bağlı olarak merkezi sisteme geçiş yapılacağını belirten Ünlü şöyle devam etti: “Bireysel ısıtma cihazlarının büyük bir çoğunluğu evimizin ihtiyacından çok daha büyük kapasitelerde seçiliyor. Bu durum da verim kaybına neden olmaktadır. Merkezi sistemlerde ise Isı Pay Ölçer cihazları ile “ısındığın kadar öde” sistemi getiriliyor. Böylece kim ne kadar ısı kullanıyorsa o kadar ödeme yapacak. Merkezi sistem cihaz ve ekipmanları olarak, dış hava sıcaklık kontrollü otomatik sistem kullanılacak. Bu sistemlerle ısı üretimi daha verimli hale gelmektedir.”

-ENERJİ KİMLİK BELGESİ VE BİNALARA KARNE-

BEP Yönetmeliği kapsamında, 1000 metrekarenin üzerindeki binalara “Enerji Kimlik Belgesi”zorunluluğu getirildiğini, bugün beyaz eşyada kullanılan enerji tüketim işaretlerinin benzerinin binalarda da uygulanacağını hatırlatan TTMD Başkanı Cafer Ünlü, “Binaların ısıtma, soğutma, sıhhi sıcak su ve aydınlatma amaçlı enerji kullanımındaki verimliliğine bağlı olarak A, B, C... gibi sınıfları belirten belli değerleri taşıyan belgeler düzenlenecek. Örneğin A sınıfı belge binanın enerji tasarruflu ve SEG(sera gazı emisyonu) düşük olduğu anlamına gelmektedir. Yeni binaların inşaat izninde Enerji Kimlik Belgesi şartı aranacak. Enerji Kimlik Belgesi olmayan binaya inşaat izni verilmeyecek. Kısacası binalara karne verilecek. Karnelerinde A ve B gibi iyi notları olan binalar, alım satımda fark yaratacak, iyi not satış bedeline de yansıyarak tercih nedeni olacak” dedi.

-“YALITIMSIZ BİNA KALMAYACAK”-

Binanın yapısı ve konumuna göre değişmekle birlikte ısı yalıtımı yapılmamış binada yüzde 30-60 arasında ısı kaybı olduğuna dikkat çeken Cafer Ünlü, 100 metrekareden küçük müstakil yapılar dışında kalan yapıların tamamı için yalıtımın zorunlu hale geldiğini açıklayarak, “2008 sonu itibariyle ülkemizde 8,6 milyon bina (18,4 milyon konut) bulunuyor. Yalıtım yapılmış binaların oranı yüzde 10’unun altındadır. Yeni yönetmelikle birlikte yeni binaların inşaat esnasında yalıtılması zorunlu olacak. Mevcut binalar da enerji kimlik belgesindeki sonuçlara göre yalıtıma yönelmek durumunda kalacaklar” değerlendirmesinde bulundu. TTMD’nin temel konuları olan enerji verimliliği ve çevre konusunu yakından ilgilendiren BEP Yönetmeliği’nin hazırlanması sürecinde her aşamada yer alarak görüşleriyle Bayındırlık Bakanlığı’nın çalışmalarına katkıda bulunduklarını ifade eden Cafer Ünlü, yönetmelik ve uygulamalarına ilişkin kamuoyunu bilgilendirme çalışmalarına devam edeceklerini, tasarımcı, uygulamacı ve işletmeci üyeleri ile olabilecek aksaklıklar veya yapılacak yanlışlıklarda ilgili mercileri uyararak, konunun takipçisi olacaklarını iletti.

-“ USTA İŞİ DEĞİL MÜHENDİSLİK İŞİ OLACAK”-

Toplantıda görüşlerini ifade eden TTMD Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç ise, yönetmelikle birlikte mühendislere ve mimarlara daha çok iş düşeceğini ve enerji verimliliği konusunun işin başında, tasarım aşamasındayken planlanmasının önemine değindi. Prof. Dr. Kılıç” Yönetmeliğin gerçek anlamıyla hayata geçmesi uygulama, uyum ve eksikliklerin ortaya çıkması açısından 10 yıllık bir zaman alacaktır. Özellikle eski ve mevcut yapılar için belki de yeniden yapmanın maliyeti daha cazip hale gelecektir. Yeni yapılar için yönetmelik kuralları geçerli olduğu için enerji verimliliği yönünden çok daha doğru yapılar ortaya çıkacaktır” dedi. Prof. Dr. Kılıç “ Yeni yönetmelikle birlikte şimdiye kadar ustalarımızın eliyle yapılan işleri artık mühendislik işi haline gelecek” diye konuştu.

Ekleme Tarihi: 08.12.2009 09:12, Son Güncelleme: 08.12.2009 09:12

Diğer Ekonomi Haberleri


VİDEOLAR
FOTO GALERİLER
SON HABERLER
E-POSTA LİSTESİ
© Tüm Hakları Saklıdır. Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.