Cumhurbaşkanı Erdoğan aldığı kararla istediği araziyi orman statüsünden çıkartabilme yetkisine sahip oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan aldığı kararla istediği araziyi orman statüsünden çıkartabilme yetkisine sahip oldu
Resmi gazetede yayınlanan Orman Sınırları Dışına Çıkarma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik’ yürürlüğe konuldu. Karara göre Cumhurbaşkanı, istediği araziyi ‘ormanlık alan’ statüsünden çıkarabilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yeni bir karar daha alındı. ‘Orman Sınırları Dışına Çıkarma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik’ yürürlüğe konuldu. Karara göre Cumhurbaşkanı, istediği araziyi ‘ormanlık alan’ statüsünden çıkarabilecek.

Resmi Gazete'de 06 Ocak 2021 tarihinde yayınlanan kararda "6831 Sayılı Orman Kanununun Ek 16 ncı Maddesi Kapsamında Orman Sınırları Dışına Çıkarma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına, 6831 sayılı Orman Kanununun ek 16’ncı maddesi gereğince karar verilmiştir" bilgisi paylaşıldı. Yönetmeliğin hükümlerinin yerine getirilme yetkisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verildi.

Artı Gerçek gazetesi tarafından paylaşılan bilgiye göre Erdoğan'ın istediği zaman orman sınırları dışına çıkarabileceği alanlar şu şekildedir:

“Tarım ve Orman Bakanlığınca, bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün olmayan yerler. 7139 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 28/4/2018 tarihi itibari ile üzerinde yerleşim yeri bulunan yerler. Yerleşim yeri oluşturulması uygun olan taşlık, kayalık, verimsiz ve fiilen orman vasfı taşımayan yerler.” olarak belirlendi.

Orman sınırları dışına çıkarılamayacak alanlar ise şu şekildedir:

"6831 sayılı Kanunun 16’ncı, 17’nci ve 18’inci maddelerine göre izin verilen orman alanları. 6831 sayılı Kanunun 23’ncü, 24’ncü ve 25’inci maddelerine göre belirlenmiş özel statülü orman alanları. 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında sınırları tespit ve ilan edilen kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri, turizm merkezleri, turizm bölgeleri ve turizm alanları sınırları içerisinde kalan ormanlık alanlar. Genel Müdürlüğün bina ve tesislerinin bulunduğu orman alanları. Tohum bahçesi, tohum meşheresi ve gen koruma ormanları. Özel ağaçlandırma için tahsis edilmiş orman alanları" denildi.

HABERE YORUM KAT

Siyaset