Devlette SMS ile tebligat dönemi için adımlar atılıyor

Devlette SMS ile tebligat dönemi için adımlar atılıyor
2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında yapılaması gereken yenilikler arasına SMS ile tebligatta eklendi. Özellikle prim tahsilat oranın artırılması için bu yöntemin kullanılacağı düşünülüyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK), 2021 yılında hem prim tahsilat oranını artırmak için hem de vatandaşın hayatını doğrudan etkileyecek bazı yeni uygulamaları hayata geçirecek.

Buna göre; SGK prim borcu ödemeleri için iş verenlere artık klasik tebligat göndermek yerine SMS ile borç tebliğ edilecek. Düzenleme sadece bununla da sınırlı değil, artık kötü niyetli işverenlerin işçiye haber vermeden çalışanının maaşını düşürmesinin önüne geçmek adına çalışanlar da SMS ile bilgilendirilecek.

RTÜK’ün kamu spotlarıyla uyaracağı vatandaşlar sosyal güvenlik hak ve yükümlülükleri hakkında bilgilendirilecek. Ayrıca "Özel sektörde çalışan sigortalıların prime esas kazancının bir önceki aya göre yüzde 20 ve üzerinde azalması durumunda kendisine bilgilendirme amaçlı kısa mesaj gönderme" uygulaması hayata geçirilecek. Böylece kötü niyetli işverenin çalışanına haber vermeden düşük prim yatırmasının önüne geçilmeye çalışılacak.

PRİM TAHSİLATI 2 PUAN ARTACAK

SGK’nın toplam prim tahsilat oranı 2019’da yüzde 79,6 oranında gerçekleşirken, 2020 sonunda bu oranın yüzde 78 olması bekleniyor. Ancak Cumhurbaşkanlığı, SGK Prim tahsilat oranını 2021’de 2 puan artırarak yüzde 80’e çıkartılması hedefi koydu. Bu kapsamda artık Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu olanlara klasik usülle posta ile tebligat yapılmayacak. Prim borcu olan kişiye gönderilecek SMS ile kendisine gerekli ödeme uyarısı yapılmış sayılacak ve ardından e-haciz işlemi başlatılabilecek.

Prim tahsilatını artırmak için mevsimlik çalışan tarım işçileri için de yeni yükümlülükler getirilecek. Zaten çok zor koşullarda, kayıt dışı çalışan mevsimlik işçiler de artık 2021 yılında SGK tarafından çok daha sıkı takip edilecekler. Çiftçiler ve orman dahil mevsimlik tarım işçiler için prim ödeme süreleri hasat dönemine göre ayarlanacak. Böylece bu gruptaki vatandaşların primlerini zamanında ödeyip ödemedikleri takip altına alınacak.

"Kayıt dışı çalışmayla mücadele konusunda farkındalığı artırmaya yönelik program" kapsamındada bir dizi çalışamalar yapılacak. Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Milli Eğitim bakanlıklarının ortak yürüteceği çalışmaya SGK, Gelir İdaresi ve RTÜK de destek verecek. Bu kapsamda, "kayıt dışılığın yoğun olduğu inşaat ve turizm sektörleri ile küçük ölçekli işletmelere yönelik kayıtlı istihdamı özendirici politika ve uygulamalar geliştirilmesi için yapısal düzenlemeler" de gerçekleştirilecek. Bu uygulama nedeniyle hem desteklerin hem de gerektiğinde verilecek cezaların meblağların yükseltilmesi mümkün olacak.

HABERE YORUM KAT

Ekonomi