Bill Gates ve eşi Melinda Gates neden tarıma yatırım yapıyor?

Bill Gates ve eşi Melinda Gates neden tarıma yatırım yapıyor?
Dünyanın en zengin üçüncü insanı ve Microsoft kurucusu Bill Gates, dijital platformda kazandığı paraları tarıma yatırdı. ABD'de yayımlanan The Land Owner dergisinin yayımladığı listeye göre Bill Gates ve eşi Melinda Gates, 242 bin dönüm ile ABD'nin en fazla tarım arazisine sahip çifti oldu. Çiftin yatırım firmaları Cascade Investment aracılığıyla söz konusu arazilere yatırım yapması "tarım sektörü, teknoloji sektörünün önüne mi geçti" sorusunu akıllara getirdi.

Bill Gates ve eşi Melinda Gates, 242 bin dönüm ile ABD'nin en fazla tarım arazisine sahip çiftleri arasında yer aldı. Çiftin yaptığı yatırım ülkede gündem haline gelirken, yapılan bu yatırım mühendisler tarafından olumlu karşılandı. 

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan  Prof. Dr. Nafiz Arıca, "Günümüzde teknoloji çok hızlı şekilde gelişmektedir. Gelişen bu teknolojiyi iyiye ya da kötüye kullanmak tamamen insanlığın elinde bir durumdur. Teknoloji kötü kullanıldığı zaman dünya için bir tehdit haline gelebilir. Böyle bir dünyada    Bill Gates'in tarıma ve gıdaya yatırım yapması, topraksız ve susuz tarım üzerine araştırmalarda bulunması çok makul ve mantıklı bir durumdur" ifadelerini kullandı. Öncelikli olarak tarımda verimliliği artırmak için teknolojiyi kullanmaya çalışıyorlar diyen  Doç. Dr. Canan Acar ise,"Küçük çiftçilerin ve özellikle kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesi gibi hedefleri de var. Bu da işin sosyal sorumluluk boyutu" dedi.

TARIMDA DÖNÜŞÜM HIZLA GELİŞEN TEKNOLOJİ İLE MÜMKÜNDÜR

Dünyanın en zengin üçüncü insanı ve Microsoft kurucusu Bill Gates, dijital platformda kazandığı paraları tarıma yatırdı. ABD'de yayımlanan The Land Owner dergisinin yayımladığı listeye göre Bill Gates ve eşi Melinda Gates, 242 bin dönüm ile ABD'nin en fazla tarım arazisine sahip çifti oldu. Çiftin yatırım firmaları Cascade Investment aracılığıyla söz konusu arazilere yatırım yapması "tarım sektörü, teknoloji sektörünün önüne mi geçti" sorusunu akıllara getirdi.

Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nafiz Arıca ve BAU Enerji Sistemleri Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Canan Acar, tarımda dönüşümün şart olduğunu ve bu dönüşümün de hızla gelişen teknoloji ile mümkün olacağını söyleyerek çiftin yatırımını değerlendirdi.

TEKNOLOJİ İYİYE KULLANILIRSA GELECEK AYDINLIK OLACAKTIR

Gates çiftinin yatırımlarını mantıklı bulduğunu ifade eden  Prof. Dr. Arıca, "İçinde bulunulan dünya analiz edildiğinde ve genel eğilimlere bakıldığında iklim değişikliğinin bozulmasına binaen ekolojik dengenin bozulmasından az gelişmiş ülkelerde milyonlarca insanın açlık, susuzluk ve yoksullukla imtihan edildiğini görüyoruz. Eğitimde, cinsiyette, ekonomide ve birçok alanda eşitsizliklere şahit oluyoruz. Bir taraftan şehirleşme diğer taraftan insan nüfusunun yaşlanması gibi durumların da dünya için tehdit yarattığını görmemek mümkün değil" cümlelerini kullandı.Ayrıca teknolojinin insan hayatını iyileştirmeye yönelik süreçler geliştirdiğini belirterek, teknolojinin akıl almaz bir hızla ilerlediğini söyledi. 

Prof. Dr. Arıca, "Günümüzde popüler olan yapay zeka teknolojileri ve ilgili alanları, biyoteknolojiler, akıllı malzemeler, bilişim ve iletişim sensörleri adı altında toparlayabileceğimiz her alandaki teknoloji de idealde insan hayatını iyileştirmeye yönelik ürün, sistem ve süreçleri geliştirmeyi amaçlıyor. Bu teknolojilerin iyiye yönelik olarak kullanılması tamamen insanların elinde. Eğer, teknolojiler insan merkezli olarak geliştirilir ve kullanılırsa gelecek daha aydınlık olacaktır" dedi.

Teknolojinin insan ihtiyaçlarına hizmet ettiğini belirten Doç. Dr. Canan Acar, "Teknoloji bizlerin ihtiyaçlarını gidermek için vardır. Bunların içerisinde güvenliğimiz, ısınmamız, bilişimsel ihtiyaçlarımız, beslenmemiz ve eğlencemiz de yer alıyor ve teknoloji bu ihtiyaçlara yönelik olarak hizmet ediyor. Yani teknoloji burada bir amaç değil bir araçtır. Dünya üzerinde  5 yaşından küçük çocukların yüzde 22'si yetersiz besleniyor. Gıda güvenliği tehlikede olan insanlara baktığımızda ise 10 kişiden 1'inin yetersiz beslendiğini görüyoruz. Bu sayıların giderek artacağını da biliyoruz. Çünkü kuraklık ile karşı karşıya kalınacak. Tarımsal verim de giderek düşüyor ifadelerini kullanarak tarım ve hayvancılığın daha verimli bir noktaya gelmesinin teknolojik faaliyetlerle mümkün olacağını belirtti.

DAHA AZ SU TÜKETİMİ ÜZERİNDE ÇALIŞIYORLAR

Dünyada biyoçeşitliliğin giderek azaldığına dikkat çeken Doç. Dr. Acar, kimsenin sağlık, güvenlik ve beslenme tehdidi yaşamaması için tarımda büyük bir dönüşüm yaşanmanın şart olduğunu ifade etti. . Bill Gates'in bu nedenle tarım konusuna ağırlık verdiğini söyledi.

Gates çiftinin yaptığı yatırımla, geliştirilen çeşitli teknolojiler ile tarımda verimliği arttırmayı hedefledikleri düşünülüyor. Doç. Dr. Canan Acar, "Bu yatırımın sonuçlarını da düşünmemiz gerekiyor ama Bill&Melinda Gates Vakfı'nın (Bill&Melinda Gates Foundation) çalışmalarına baktığımızda Hindistan, Etiyopya, Kenya gibi ülkelerde başarılı pilot projeleri mevcut. Burada öncelikli olarak tarımda verimliliği artırmak için teknolojiyi kullanmaya çalışıyorlar. Yani az alanda daha büyük mahsul miktarı ya da daha az su tüketimi üzerine çalışma yapıyorlar. Bu da yalnızca teknoloji ile mümkün olabilir. Vakfın burada bulunan çiftçileri ve özellikleri kadınları ekonomik olarak güçlendirmesi gibi hedefleri var. Bu da işin sosyal sorumluluk tarafına giriyor. Vakıf, susuzlukla ve açlıkla mücadele için sosyal sorumluluk projeleri de geliştiriyor" dedi.

HABERE YORUM KAT

Dünya