Hükümet geri adım attı. Esnek çalışma düzenlemesi tekliften çıkarılıyor

Hükümet geri adım attı. Esnek çalışma düzenlemesi tekliften çıkarılıyor
Yeni torba yasaya eklenmesi düşünülen esnek çalışmaya ilişkin maddeler gelen tepkiler üzerine İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nden çıkarıldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ile MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Muhammed Levent Bülbül, Türk-İş ve Hak-İş Konfederasyonlarının temsilcileriyle Meclis'te yapılan görüşmenin ardından yapılan değerlendirmede, esnek çalışmaya ilişkin 33. ve 37. maddelerin çıkarılacağı öğrenildi.

Tekliften çıkarılması öngörülen düzenlemeler şöyle:

  • Belirli süreli iş sözleşmesi, işçinin 25 yaşını doldurmamış veya 50 ve daha yukarı yaşta olma koşulunu sağlaması kaydıyla, mevcut koşullar aranmadan yazılı yapılabilecek.
  • 25 yaşını doldurmamış işçilerle yapılacak belirli süreli iş sözleşmelerinin süresi, işçinin 25 yaşını doldurduğu tarihi geçemeyecek. Bu kapsamda bir defada veya yenilenerek yapılan belirli süreli iş sözleşmelerinin toplam süresi iki yılı geçemeyecek.
  • İşe girdiği tarih itibarıyla 25 yaşından küçük olup, hizmet akdine tabi olarak bir veya birden fazla işverence çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 günden az olanlar için, çalıştırıldıkları süreyle orantılı olarak işverenlerce, prime esas günlük kazanç alt sınırının yüzde 2'si oranında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ile yüzde 7,5'i işveren; yüzde 5'i sigortalıya ait olmak üzere yüzde 12,5 oranında genel sağlık sigortası primi ödenecek. Bu madde kapsamında çalışanların genel sağlık sigortası primlerinin 30 güne tamamlanması zorunlu olacak.
  • Bu fıkra kapsamına girenler, adlarına ödenen priminin ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar aynı kazancın 30 katının yüzde 20'si oranında malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödeyebilecek. Ödenen primlere ilişkin süreler sigortalılık süresi sayılacak.
  • İşe girdiği tarihten önceki son bir yıl içinde prim ödeme gün sayısı 120 günden fazla olanlar ile 25 yaşını dolduran sigortalılar hakkında bu madde hükümleri uygulanmayacak."

SORUN ÇÖZÜLDÜ GİBİ GÖZÜKÜYOR

Türk-İş Başkanı Atalay konuyla ilgili şunları kaydetti:

"15 gündür kamuoyuna, siyasi partilerin tamamına, bu konunun doğru olmadığını, işçinin aleyhine olduğunu, kabul edilebilir olmadığını anlatmaya gayret sarf ettik. Sağ olsunlar AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, MHP Grup Başkanvekilleri Levent Bülbül ve Erkan Akçay'dan bu konuyla ilgili randevu istemiştik. Bu düzenlemenin işçilere vereceği zararı anlatmaya gayret sarf ettik.

Bugün veya yarın bu haklı taleplerimizi Meclis gündemine getireceklerini ve çözüm noktasında bir formül bulacaklarını ifade ettiler. Esnek çalışma, 25 yaş altı 50 yaş üstü meselesi, işçinin aleyhine; örgütsüz, kuralsız çalıştıran işverenlerin lehine bir düzenleme. Düşünebiliyor musunuz, 10 gün burada çalış, ikinci on gün git başkası gelsin; kıdem tazminatı yok, işçi mi değil mi belli değil, kötü bir düzenlemeydi.

İşçiler, kamuoyu, sendikalar olarak bu hayırlı haberi bekliyoruz. Her gün işçilerle ilgili olumsuz haber duymaktan yorulduk."

Sorunun çözülüp çözülmediğine ilişkin bir soruya da Atalay, "Sorun çözüldü gibi gözüküyor, bir görelim. AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti, Meclis'te grubu olan tüm siyasi partilere teşekkür ediyorum, bunun yanlış olduğunu ifade ettiler. MHP ile AK Parti de, haklı taleplerimizin doğru olduğunu kendilerine anlattık ve çözüm bekliyoruz bugün. Umudum, bugün çözüm üretecekler. Kamuoyuna açıkladıkları zaman biz de memnun olacağız. Bu anormal bir konuydu. Bunun çözülmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum." karşılığını verdi.

 

 

 

HABERE YORUM KAT

Ekonomi