Saadet Partisi'nden işsizlik sorununa çözüm önerileri

Saadet Partisi'nden işsizlik sorununa çözüm önerileri
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın, gündeme dair bazı açıklamalarda bulundu. Aydın, ekonomide işsizliğin azaltılması için bazı çözüm önerilerini sundu ve "Bir, İşsizlik sorunun giderilmesi toplumu yaşanabilir kılar. Ülkemizin tüm enerjisi üretime yönlendirilmelidir. İstihdam üretimin bir alt bileşenidir. Üretim arttığında istihdam da artacaktır" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın, gündeme dair bazı açıklamalar yaparken iktidara işsizliğin çözümü konusunda bazı önerilerde bulundu. Aşılama ile ilgili olarak ise Aydın, "Aşılama sürecinde vatandaşımızın sağlıklı ve şeffaf şekilde değerlendirilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Aşı farklı şirketlerin ürünleriyle çeşitlendirilememiştir, vatandaşlarımız tek seçeneğe mahkum bırakılmıştır ve bu seçeneğin de başta Faz 3 olmak üzere test aşamalarında karanlık noktalar bulunmaktadır. Sağlık Bakanlığınca belirlenen öncelikli grupların aşıya erişiminde gereken önlemlerin alınması azami önem arz etmektedir. Ülkemizin uzun yıllara dayanan tecrübesine rağmen yerli aşının üretilememiş olması üzüntü kaynağıdır" dedi. 

DAHA ÖNEMLİ KONULAR VAR

Aydın, "Ülkemiz bir yandan bu salgınla mücadele ederken diğer yandan vatandaşlarımız ekonomik olarak sorunlar yaşamaktadır. Biz SP olarak milletin sorunlarını görmezden gelen suni gündemlerle zaman kaybeden anlayışı doğru bulmuyoruz. Kim hangi algıyı yaparsa yapsın bizim gündemimiz sadece aziz milletin karşılaştığı problemler ve seçim yollarıdır. Daha seçime çok var ama odaklanılan konular ittifaklar. Bugün için en öncelikli gündemimiz yarın ne yiyeceğini düşünen insanlarımızın halidir. Milletimiz nasıl geçinecektir? Ev genci olarak adlandırılan gençlerimiz nasıl iş genci olacaktır? Asıl konuşulması gereken konular bunlardır. Son araştırmalara baktığımızda milletimizin suni gündemden bıktığını görmekteyiz. Türkiye'de geçinemiyoruz diyenlerin oranı yüzde 51'e ulaşmış durumda. Borcu olduğunu söyleyen insanlarımızın oranı yüzde 71'dir" dedi. 

ÖNERİLERİNİ TEK TEK SIRALADI

Aydın, Saadet Partisi'nin işsizlik karşısındaki çözüm önerilerini anlattı:

1-İşsizlik sorunun giderilmesi toplumu yaşanabilir kılar. Ülkemizin tüm enerjisi üretime yönlendirilmelidir. İstihdam üretimin bir alt bileşenidir. Üretim arttığında istihdam da artacaktır" dedi ve 

2- İstihdama etkisi olmayan tüm istihdam teşvikleri kaldırılmalı yerine üretim odaklı verimli teşvikler getirilmelidir.

3- Türkiye'de üretim alanında çok ciddi bir ara eleman ihtiyacı mevcuttur. Siz konusu ihtiyacın karşılanması amacıyla meslek liselerinin eğitim kalitesi artırılarak ihtiyaç da göz önünde bulundurularak gençler buralara yönlendirilmelidir. 

4 Üniversitelerde ihtiyaç ve gereksinimler göz önüne alınmadan açılan bölümler, gençlerin eğitimden beklentisinin düşmesine, dolayısıyla eğitimde ciddi bir kalite düşmesine neden olmaktadır Çok sayıda üniversite mezunu gencimiz işsiz kalmaktadır. Yüksek öğretim diplomaları ülkenin ihtiyaçları göz ününe alınarak yeniden yapılmalıdır. Mezunlarının rahat istihdam edileceği bölümler açılmalıdır. 

5 Önümüzdeki yıllar gıda sıkıntısının çekileceği yıllar olarak ön görülmektedir. Üretime teşvik politikaları ile özellikle ailesi köylerden göç etmiş nüfusun tarımda istihdamı için çalışmalar yapılmalıdır. 

6- Ülkemizin içinde bulunduğu şartlar üretim ve istihdama katkı sağlamayacak projelerin finansa edilmesine elverişli değildir. Türkiye'nin büyük bir üretim hamlesine ihtiyacı vardır. Devlet üretim amaçlı tesis kurmak isteyenlere faizsiz destek olarak istihdamı artıracak yatırımların artmasını sağlamalıdır. 

7 Özellikle içinde bulunduğumuz dönemde ekonomik dar boğazın aşılması orta ve alt gelirdeki insanların gelirlerini artırarak olabilir. Talep artışı üretim ve üretim ise istihdam artışı anlamına gelecektir. 

8- Türkiye hatırı sayılır bir maden potansiyeline sahiptir. Ülkemizin yer altı zenginliklerinin tam envanteri çıkarılmalıdır ve tesisler hayata geçirilmelidir. Bu durum istihdam oluşturmaya zemin oluşturacaktır. 

9- Ülkemizde iktidar verimsiz yatırımlar, israf, keyfi harcamalarda mali disiplinden yoksun bir anlayışla hareket ederken ortaya çıkan yük vatandaş ve işletmecilerin sırtına yüklenmektedir. Çalıştırılan işçinin işveren üzerindeki vergilerin kaldırılması gerekir. Bu şekilde kayıt dışı istihdamın önüne geçilebilir. 

HABERE YORUM KAT

Güncel