Hollandalı Çiftin Hukuk Savaşı' Haberine Tekzip

Hollandalı Çiftin Hukuk Savaşı' Haberine Tekzip

At eti skandalı ile sarsılan Almanya'da iktidar partisi milletvekili Fischer, at eti bulunan gıdaları imha etmek yerine fakirlere dağıtılmasını önerdi.

Aktifhaber.com sitesinde 18 Eylül 2010 tarihinde yayınlanan ve hala sitede mevcut olan, ‘Tapu mağduru çiftin hukuk savaşı' başlıklı yazıda müvekkilin şahsına yönelik "Dolandırdı, tehdit etti" söylemleri ağır ithamlar olup hakaret niteliği taşımaktadır.

Haber sitenizde yayınlanan bu yazıda mağdur olduklarını iddia eden Hollandalı çift: 1993 yılında Alanya’ya yerleşerek buradan arsa aldıklarını ve aynı arsa üzerinde villa yapılması için 350 bin Eura karşılığında aynı firmayla sözleşme yaptıklarını, villanın inşaatının tamamlanmadan ödemeleri  yapıldığını ve tapuyu talep ettiklerinde ortaklardan müvekkilimiz Sami Ülker ve Alman ortağın  kendilerinden 65 bin Euro daha para talep ettiklerini, kontratta yer almadığı için bu parayı ödemediklerini, bunun üzerine tatil için Hollanda’ya gidip geldikten sonra imzalamadıkları bir senetle kendilerinin tehdit edildiğini iddia ettiler.

Olay bu şekilde değildir. Şu an oturdukları arzum villalarında bulunan bir adet villayı kendilerine müvekkil satmış ve sonrasında da ticari ilişkilerini devam ettirmiştir. 2005 yılında ticari iştigal konuları olan antik mobilya ticareti yapma teklifi ile müvekkile geldiler ve bu işin ne kadar karlı bir iş olduğu konusunda ikna ettiler. 15.06.2005 tarihli sözleşme ile bir adi ortaklık kurdular.

Bu ortaklıkta sermaye payı olan 500.000 Euro’yu müvekkil kendilerine peşin olarak vermiştir. Aralarında yapılan sözleşmede müvekkilin verdiği paranın karşılığı olarak 500.000 Euro’luk senedi Hollandalı çift imzalayarak vermişlerdir. Hatta ortaklığın sonunda kar elde edilmezse 250.000 Euro cezai şart ödemeyi kabul etmişlerdir.
Adrianus Van Der Lauw ve Teuntje Justina Van Vliet sermaye bedeli olan 500.000 Euro karşılığında bir adet bono keşide edip, kar vaadinde bulunmuşlardır. Sözleşmede ki ortaklık süresi dolmasına rağmen sermaye bedeli ve kar payı ödenmemiş ve edimlerini ifa etmemişlerdir. Eldeki bono icraya verilince de imzanın kendilerine ait olmadığı iddiası ile takibe itiraz etmişlerdir.

Sözleşmeden doğan cezai tazminattan dolayı dava açtık. Cezai tazminatı ödemeden senet ve fer-i lerini ödeyip anlaşmak istediler bu husustaki davalar devam etmekte. Bu dava 10 Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2007/145 E sayılı dosyasının karşı davasıdır.

Hollandalı çift ile müvekkil arasındaki davaların sebebi satılan villa değildir. Antik mobilya ticareti konusunda kurulan ortaklıktan kaynaklanmaktadır. Bu ortaklık için müvekkilin ödediği sermayeye karşılık imzaladıkları bonoyu ve kar paylarını ödememişlerdir. Bu sebepten kaynaklanan müvekkilin alacağı vardır. Kendilerine yönelik bir tehdit söz konusu değildir. Bu hususta kanuni imkanların kullanılmış olması bunu göstermektedir.

Halihazırda taraflar ile müvekkil arasında İstanbul 10 Asliye Ticaret Mahkemesi 2007/145 E sayılı dava derdesttir. Bu dava ile Senet altındaki imzanın kendilerine ait olmadığı iddia etmektedirler.

İstanbul 9. İcra Hukuk Hakimliği 2009/2054 E ve 2010/1133 K sayılı dosyada imza inkarında bulunmuşlar idi. Erkek yönünden aleyhlerine karar verildi. Ayrıca %40 inkar tazminatı ödemelerine karar verildi. Kadın yönünden de, "İmzanın kadına ait olmadığına" karar verildi. Kararı bu yönüyle kısmen temyiz ettik ve karar onandı.
Müvekkil hakkında resmi belgede sahtecilik yaptığı iddiasıyla görülen davada, İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 2008/2009 E 2012/1719K sayılı kararı ile Mahkemece senet altındaki imzaların müştekiler Adrianus Van Der Lauw ve Teuntje Justina Van Vliet’in el ürünü olduğuna ve yüklenen suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması sebebiyle beraatlerine karar verilmiştir.
Olayların bu şekilde olmasına rağmen söz konusu yazıda dolandırdı, tehdit etti ithamları hakaret niteliğinde olup, bu hususta Haber sitesi ve muhataplar hakkında hakaretten dolayı manevi tazminat hakkımız saklı tutuyoruz.

Sami Ülker Vekili

Av. Hasan Özay

KAYNAK: AH

HABERE YORUM KAT