Kamuda çalışan işçilere verilecek olan ikramiyenin tarihi belirlendi

Kamuda çalışan işçilere verilecek olan ikramiyenin tarihi belirlendi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen kararda kamuda çalışan işçilere verilecek olan ikramiye tarihleri belirlendi. Karara göre, kamu işçilerine ödenecek olan ikramiyenin ilk yarısı 20 Ocak tarihinde hesaplara yatırılacak.

Cumhurbaşkanı kararına göre kamu işçilerine ödenecek olan ikramiyenin ilk yarısı 20 Ocak tarihinde hesaplara yatırılacak. İkramiyenin ikinci yarısının ödemesi ise 11 Mayıs tarihinde yapılacak. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen kararda kamuda çalışan işçilere verilecek olan ikramiye tarihleri belirlendi. Resmi gazetede yer alan bilgiye göre,verilecek olan ilave tediyenin ilk yarısı 29/01/2021,ikinci yarısı ise,11/05/2021 tarihlerinde ödenecek. Yer altı işlerinde çalışan kişilere ise yapılacak olan ilave tediyenin tamamı 24/12/2021 tarihlerinde olacak.

TEDİYE NEDİR?

"Para vb. bir şey verme, ödeme" anlamında kullanılır. İlave tediye ise, ek ödeme anlamına gelmektedir.

TEDİYEYİ KİMLER ALABİLİR?

Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkında Kanun" düzenlemesinin;

"Umumi, mülhak ve hususi bütçeli dairelerle mütedavil sermayeli müesseseler, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlarla belediyeler ve bunlara bağlı teşekküller,

3460 ve 3659 sayılı kanunların şümulüne giren İktisadi Devlet Teşekkülleri ve diğer bilcümle kurum, banka, ortaklık ve müesseselerinde müstahdem olanlardan İş Kanununun şümulüne giren veya girmeyen yerlerde çalışmakta olan ve İş Kanununun muaddel birinci maddesindeki tarife göre işçi vasfında olan kimselere, ücret sistemleri ne olursa olsun, her yıl için birer aylık istihkakları tutarında ilave tediye yapılır."

Maddesi uyarınca, genel ve katma bütçeli kurumlar, özel bütçeli idareler, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar, kamu iktisadi teşekkülleri, belediye ve özel idareler "hizmet akdi" ile çalışan işçilerine ilave tediye ödemesi yapılıyor.

 

son-dakika-kamu-iscilerinin-ilave-tediye-13836272-5598-m.jpg

HABERE YORUM KAT

Güncel