Kılıçdaroğlu'ndan medya özgürlüğü için gereken 10 madde

Kılıçdaroğlu'ndan medya özgürlüğü için gereken 10 madde
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Medya Özgürlüğü için Asgari 10 Koşul" başlıklı bir yazı yayınladı. Kılıçdaroğlu, bir medya organının sahibinin hiçbir ticari faaliyette bulunmaması gerektiğini belirtirken, gazetelerin dağıtımının da ortak bir şirket tarafından yapılması gerektiğini belirtti. Medyada sendikalaşmaya da dikkat çeken Kılıçdaroğlu, RTÜK'ün yeniden yapılandırılması gerektiğini ifade etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Medya Özgürlüğü için Asgari 10 Koşul" adlı bir metin yayınladı. Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı metinde medyanın özgür olması için gereken tüm maddeler sıralandı. 

İŞTE MADDE MADDE KOŞULLAR

"1- Herhangi bir medya organı sahibi, bu faaliyeti dışında başka bir ticari
faaliyette bulunmamalı; aktif siyasetle uğraşmamalı. Temel işi sadece medya
olmalı. Çünkü böyle bir yapılanma, medya sahibini siyasal baskılar karşısında
daha güçlü kılar.
 
2- Gazetelerin dağıtımı bütün medya sahiplerinin ortak olduğu bir şirket
tarafından yapılmalı. Çünkü bir gazetenin patronajına gazetelerin dağıtımı
teslim edildiğinde, dağıtım konusu rakip gazeteler için tehdit olarak kullanılabilir.

3- Medyada sendikalaşma şart olmalı. Çünkü gazeteci, patronuna karşı da
özgür olmalı. Sendikadan güç alarak haberinin arkasında durabilmeli.

4- RTÜK yeniden yapılandırılmalı. RTÜK'ün, üye yapısı meslek örgütleri ile
üniversitelerin temsilini sağlayacak doğrultuda değiştirilmeli, siyasi partilere
tanınan kontenjan sayısı azaltılmalı. RTÜK, cezalandırmayı değil, evrensel
yayıncılık ilkeleri çerçevesinde hareket etmeyi amaçlayan yönlendirici bir kurula dönüşmeli.

5- Hiçbir gazeteci, gazetecilik faaliyetinden kaynaklı iddialarla
tutuklanmamalı. Olası yargılamalarda, tutuksuz yargılanma esas olmalı.

6- Basın İlan Kurumu, internet medyasını da kapsayacak şekilde yeniden
yapılanmalı; meslek örgütlerinin temsil sayısı arttırılmalı. Gazete tirajları ve
internet sitelerinin izlenme trafiği bağımsız bir denetim kuruluşu tarafından
denetlenmeli. Basın İlan Kurumu'nun ilan kesme yetkisine son verilmeli.
Kamu ilanlarının fiyat tarifesi, objektif kıstaslara bağlanarak, siyasal iktidarın
keyfi tutumuna bırakılmamalı. Basın İlan Kurumu, yerel medyanın
desteklenmesi konusunda pozitif ayrımcılık yapmalı.

7- Evrensel kriterlere uygun, şeffaf ve denetlenebilir bir reyting ölçüm
sistemine geçilmeli. Televizyonlarda gösterilen ve “zorunlu ilan” olarak
sunumu yapılan tanıtım filmlerinin ücretsiz yayınlanmasından vazgeçilmeli.

8- Basın kartı, meslek örgütlerinin ortak katılımıyla oluşturulacak bir kurul
tarafından verilmeli. Devlet bu alandan tümüyle çekilmeli. Kimin gazeteci
olup olmadığına devlet değil, gazeteciler karar vermeli.

9- Basın ve ifade özgürlüğüne sınırlama getiren evrensel kriterler hariç,
her ne koşulda olursa olsun sansür yasaklanmalı.

10- Sosyal medya, yeni medya veya alternatif medya olarak nitelendirilen
mecralarda yayınlanan haberlerin doğruluğuyla ilgili bağımsız denetim/teyit mekanizmaları oluşturulmalı."

HABERE YORUM KAT

Güncel