Ülke isimlerinin anlamları nerden geliyor? O ülkenin adı 'Türk olmayan' demekmiş! Genel kültürü uçuran içerik!

Ülke isimlerinin anlamları nerden geliyor? O ülkenin adı 'Türk olmayan' demekmiş! Genel kültürü uçuran içerik!
Hangi ülkenin adı ne anlama geliyor hiç düşündünüz mü? Bazı ülkelerin ismi gerçekten çok derin anlamlar taşırken bazılarının ki ise ülkenin güzelliklerinden adını almış...

Ülkelerin isimlerinin rastlantı eseri ortaya çıktığını düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz, hepsinin birbirinden değişik hikayeleri var. İnsana aydınlanma yaşatan bu bilgiler sayesinde genel kültür seviyeniz arşa çıkacak!

ÖZBEKİSTAN

1.jpg

Özbek kelimesin Türk dillerinden türeyen bir kelime olduğu ve "kendi sahibi/ kendisinin sahibi" anlamlarını taşıdığı biliniyor. Özgürlüğüne düşkünlüğü ile bilinen Türk milletlerinden biri olan Özbeklerin ülkesinin adındaki "-istan " eki iste onların diyarı, onların ülkesi manasına geliyor. 

JAPONYA

2.jpg2.jpg

Japonların ülkelerine Nippon dedikleri biliniyor, Nippon kelimesi güneşin doğduğu vatan anlamına geliyor. Bu kelime Çin dilinde "Japuen" olarak söyleniyor, Japonca kelimesinin dünya dillerine de bu kelimeden türeyerek yayıldığı bilinmektedir. 

PAKİSTAN

3.jpg

Pak kelimesi Urdu ve Fas kökenli dillerde arı, saf ve temiz demek. Pakistan kelimesi ilk defa 1934'de  Choudhary Rahmat Ali tarafından kullanılmıştır. Birleşik Krallık'ın eski Hindistan sömürgesi olan 5 eyaletinin harflerinden bu adın türetildiği düşünülmektedir. 

  • P- Pencap
  • A- Afganya 
  • K- Keşmir
  • İ- İslam veya İndus nehri
  • S- Sind
  • TAN - BelucisTAN

MALDİVLER

4.jpg

Hintçede bulunan "mahal" (saray) ve diva (ada) kelimelerinden oluşturulan bu ülkenin adının anlamı saray adasıdır. Maldivler'in başkenti olan Male'de eskiden sultanlar sarayda otururlarmış.

KIRGIZİSTAN

5.jpg

Kırgız kelimesinin etimolojisi karışık olsa da Türk dillerinde bir sayıyı ifade eden kırk kelimesinden türediği düşünülüyor, Kırgızların Ülkesi, Kırkların ülkesi olarak anlamlandırılıyor. 

BOLİVYA

6.jpg

Tarihteki en büyük özgürlük savaşçılarından olan ve ülkenin ilk başkanı olarak görev alan Simon Bolivar bu ülkeye ismini vermiş. 

CEZAYİR

7.jpg

Kaynaklar birbirinden farklı anlamlara işaret etse de Arapça'da yarım ada anlamına gelen "cezire" kelimesinin bu ülkeye ismini verdiği düşünülüyor. Osmanlı döneminde bu ülkeye sürgün edilen pek çok kişi olduğu için ceza yeri kelimelerinin dönüşüne uğrayarak Cezayir kelimesini oluşturmuş olduğunu iddia edenler de var. 

UKRAYNA

8.jpg

Ukrayna dilinde sınır ülkesi ve sınır toprağı anlamlarına gelen bu kelime daha önce Rusların elinde olan bu ülkenin adının anlamı batıdaki en önemli sınır konumunda olmasıyla da ilişkilendiriliyor. 

TACİKİSTAN

c9.jpg

Tacik kelimesi eskiden Türkler tarafından "Türk olmayan" anlamında kullanılıyordu. Ülkenin adının da buradan geldiği düşünülüyor. 

MACARİSTAN

10.png

Macaristan kendisine resmi olarak Magyarorszag olarak adlandırır.  Ama batılı ülkeler Macaristan için “Hunların Devleti” anlamına gelen “Hungary” ismini kullanmaktadır. Kavimler göçü ile buraya yerleşen Hun Türkleri ile bu ülkenin adı ilişkilendirilmektedir. 

 LÜBNAN

11-001.jpg

İbranice bir kelime olan Lübnan beyaz dağlar anlamına gelmektedir. Ülkedeki dağlarda kar 12 ay boyunca erimez ve uzaktan beyaz görünür. Lübnan adının buradan geldiği kabul edilmektedir. 

YEMEN

12-001.jpg

Arapçadaki yemin sözcüğünden adını alan ülkenin isminin anlamı yemin yani Arapça mutlu ve hukuk manasına gelmektedir. 

İNGİLTERE

13.jpg

Kökleri Anglo'lara dayanan İngilizlerin ülke adı Anglo ve terra (toparak) kelimelerinin birleşiminde oluşur. İngiltere Anglo Toprakları demektir. 

BAHREYN


14.jpg
Bahr sözcüğü Arapça’da deniz manasına geliyor. Ülke adının sonundaki "-eyn" sözcüğü ise iki anlamına gelir. Yani Bahreyn ismi “iki deniz” manası taşımaktadır. 

FRANSA

15.jpg

Ülkede daha önce yaşamış ve Fransızların ataları olan Franklar sebebiyle ülkenin adı Fransa olmuştur. 

 KATAR

16.jpg

Arapça'da değerlendirme, çıkartma, uzaklaştırma anlamlarına gelen "kat" sözcüğü ek alarak bu ülkeye adını vermiştir. 

 NORVEÇ

17.jpg

Norge kelimesi ülkenin denizcilerinin parolasıdır ve kuzey, kuzeye anlamlarına gelir, ülkenin adı da "Kuzey Ülkesi" olarak bilinmektedir. 

 TÜRKİYE

18.png

Türk veya Türük sözcüklerinin ilk kullanımı Orta Asya'da yaşayan Göktürklere dayanır. Göktürk alfabesi ile yazılan Orgun Yazıtları'nda da bu ada rastlanmaktadır. Kelimenin güncel hali 12. yüz yılda İtalyanlar tarafından Orta Çağ Latincesi ile kullanılmıştır. O dönemde Turchia ve Turcmenia olarak kullanılan bu kelimer Almanlar tarafından Turkei ve Tirkenland, Fransızlar tarafından Turquie şeklinde anılmıştır. Sözcüğün Yunan dilindeki soydaşı Tourkia ise Bizans imparatoru ve bilgini Konstantin Porfirogennetos tarafından De Administrando Imperio geçmiştir. Ancak İmparator burada Macar Türklerini kast etmiştir. Karadeniz ile Hazar Denizi kuzeyinde yaşayan Türk devleti Hazar Kağanlığı için de Bizanslar tarafından Türklerin Ülkesi anlamına gelen Tourkia kelimesi Kullanılmıştır. Osmanlı döneminde Türk İmparatorluğu olarak da anılan ülkemizin adı zamanla Türkiye olarak anılır hale gelmiştir. 

HABERE YORUM KAT

Kültür Sanat